Kyselina gama-linolénová, kyselina alfa-linolénová a kyselina linolová

V nasledujúcich klinických štúdiách bolo preukázané, že kyseliny gama-linolénová, alfa-linolénová a linolová sú účinné inhibítory oboch foriem 5-alfa reduktázy (Typu 1 a Typu 2) a tiež sú vysoko efektívne pri znižovaní hladiny dihydrotestosterónu (DHT), keď sú aplikované topikálne (na pokožku hlavy). Dôležité je tiež to, že takéto účinky môžu byť dosiahnuté bez ovplyvnenia systémového fungovania organizmu. Štúdie ďalej navrhujú, že uvedené mastné kyseliny môžu byť užitočné pri liečbe ochorení spôsobených dihydrotestosterónom vrátane mužského vypadávania vlasov, akné a nadmerného rastu ochlpenia u žien (hirzutizmus).

Štúdia A: Činnosť androgénov: molekulárne mechanizmy fungovania a aplikácia v medicíne

Zdroj: Liao S: Journal of Formos Medical Association: 1994 Sep; 93 (9): 741-51

Štúdia B: Inhibícia steroidu 5-alfa reduktázy pomocou špecifických alifatických nenasýtených mastných kyselín

Zdroj: Liang T; Liao S: Journal of Biochemistry, 1992 Jul 15, 285 ( Pt 2):, 557-62

Saw Palmetto

V ďalších klinických štúdiách bolo preukázané, že Saw Palmetto extrakt inhibuje obe formy Typ 1 a Typ 2 5-alfa reduktázy (finasterid inhibuje iba Typ 2), je účinnejší ako finasterid a bol schopný efektívne znížiť naviazanie testosterónu a DHT na príslušné receptory v rôznych typoch tkanív. Prosím všimnite si, že v týchto štúdiách je Saw Palmetto extrakt označovaný ako Permixon alebo lipido-sterolový extrakt Serenoa repens.

Štúdia A: Izoformy ľudského prostatického steroidu 5-alfa reduktázy – komparatívna štúdia vybraných inhibítorov

Výsledky tejto štúdie naznačujú, že Fenistride (aktívna zložka lieku Propecia) inhibuje iba Typ 2 izoformy 5-alfa reduktázy, kým Saw Palmetto extrakt inhibuje Typ 1 aj Typ 2 izoformy 5-alfa reduktázy, čím sa Saw Palmetto extrakt ukázal ako účinnejší oproti Fenistride.

Zdroj: Iehlé C; Délos S; Guirou O; Tate R; Raynaud JP; Martin PM: J Steroid Biochem Mol Biol, 54: 5-6, 1995 Sep, 273-9

Štúdia B: Metabolizmus testosterónu v primárnych bunkových kultúrach ľudských prostatických epitelových buniek a fibroblastov

Pri tejto klinickej štúdii výsledky preukazujú, že Fenistride a 4-MA inhibujú tvorbu určitého množstva metabolitov testosterónu (vrátane DHT), kým Saw Palmetto extrakt inhibuje tvorbu všetkých skúmaných testosterónových metabolitov.

Zdroj: Délos S; Carsol JL; Ghazarossian E; Raynaud JP; Martin PM: J Steroid Biochem Mol Biol, 55: 3-4, 1995 Dec, 375-83

Štúdia C: Účinky Permixonu na androgénové receptory

Táto štúdia dokazuje, že Saw Palmetto extrakt bol schopný účinne znížiť naviazanie testosterónu a DHT na príslušné receptory buniek v rôznych tkanivách.

Zdroj: el-Sheikh MM; Dakkak MR; Saddique A: Acta Obstet Gynecol Scand, 67: 5, 1988, 397-9

Prokyanidínové oligoméry

Nasledujúce klinické štúdie preukázali, že prokyanidové oligoméry aktivujú rast vlasových folikulov.

Štúdia A: Prvá klinická štúdia topikálnej aplikácie prokyanidínu B-2 na zistenie jeho potenciálu ako stimulantu rastu vlasov.

Zdroj: Takahashi T, Kamimura A, Yokoo Y, Honda S, Watanabe Y.: Tsukuba Research Laboratories, Kyowa Hakko Kogyo Co., 2, Miyukigaoka, Tsukuba, Ibaraki 305-0841, Japan

Close Menu
×
×

Cart